Lapsiperheiden tukea lisättävä

Lapsia ei tehdä kun siihen ei ole taloudellisia edellytyksiä ja tulevaisuus on epävarma. Sitten kun vihdoin tilanne on taloudellisesti ja muuten riittävän turvattu lasten hankkimiseen, on ikää kertynyt, ensisynnyttäjien keskimääräinen ikä on jo noussut varsin korkeaksi.

Korotetaan nuorten perheiden lapsilisiä ja monilapsisten perheiden tuloverotusta kevennettävä.

Samalla jos perhevapaiden kustannukset siirrettäisiin yhteiskunnalle, yritykset uskaltavat palkata myös nuorempia naisia paremmin töihin. Katso artikkelini perhevapaiden uudistamisesta.

Mikäli perheet uskaltavat hankkia perheenlisäystä edes hieman nuorempina, on myös todennäköisempää, että lapsia voidaan tehdä useampia.

Perhevapaiden kustannukset yhteiskunnalle – edistää työllistymistä

Yhteiskunta tarvitsee lapsia – ei yritykset!

Jos perhevapaiden kustannukset säilytetään yrityksillä, se ei edistä naisten työllistymistä. Mielestäni on väärin, että em. kustannukset ovat yritysten kontolla, koska yhteiskuntamme tarvitsee lapsia – ei yritykset.

Jos perhevapaiden kustannukset ovat yhteiskunnan vastuulla, yritysten kustannukset pienenevät, kilpailukyky paranee.

Kilpailukyvyn parantuessa tuotteet halpenevat ja yritykset voivat palkata lisää työntekijöitä. Työllisyys paranee.

Ulkomainen halpa työvoima vääristää työmarkkinoita Suomessa

Ulkomaalaisen työvoiman alipalkkaus käytäntö on sallittua Suomessa.

Käytännössä useat havaitut tapaukset eivät johda mihinkään. Alipalkatut työntekijät eivät halua alkaa ajamaan asiaa työnantajaansa vastaan, koska siitä seuraa kotimatka. Siellä olot ovat vielä kurjemmat.

Sitten ihmetellään, miksi ei suomalaisia palkata töihin. Kun kerran halvemmankin työvoiman käyttö on mahdollista.

Mikäli alipalkkaus halutaan saada kuriin, sen on oltava viranomaisten asia viedä juttu eteenpäin, ei asianomistajan rohkeudesta ja uskalluksesta riippuva asia.

Onko tällä toiminnalla tarkoitus mahdollistaa ihmiskauppa ja saada yrityksille halpaa työvoimaa? Jos työntekijä haluaa, että hänelle maksetaan liian pientä palkkaa, maksakoon yritys alimman lain mukaisen palkan ja maksetun palkan erotuksen valtion kassaan suoraan. Valtion kassa karttuu, eikä yritys saa laitonta kilpailuetua markkinoilla.

Tunnin juna

Tunnin juna olisi hyvä ympäristöteko. Saataisiin paljon liikennettä maantieltä raiteille.

Turun suunnasta syöttöliikennettä voitaisiin parantaa kaivamalla vanhat URPO-radan suunnitelmat esille. URPO-ratahan kulkisi Uudestakaupungista Rauman kautta Poriin.

URPO-rata vähentäisi liikennettä 8-tiellä, joka on nyt erittäin ruuhkainen ja valvonnasta huolimatta liikenne on erittäin villiä.

Ulkomaalainen työvoima verotuksen piiriin

Koulutan paljon ulkomaalaisia työntekijöitä jotka tulevat Suomeen töihin.

Koen ongelmallisena sen, että keskustellessani heidän kanssaan, useasti käy ilmi heidän työskentelevän Suomessa niin kauan kun on mahdollista, maksamatta veroja tänne.

Kun verojen maksun aika koittaisi, työntekijät siirtyvät johonkin muuhun maahan työskentelemään. Yritys tuo sen jälkeen uudet työntekijät ja verottomuus alkaa alusta.

Tällä mahdollistetaan ulkomaisen ja suomalaisen työvoiman eriarvoistaminen.

Suomeen ei kerry verotuloja ja suomalaisten työllistyminen vaikeutuu.

Monikansallisten yhtiöiden verokikkailut kuriin

Verosuunnittelu on monikansallisilla yhtiöillä erittäin aggressiivista ja siihen heillä on nykyään täysi mahdollisuus.

Jos Suomessa toimiva yritys (esim. hoiva-alan yritys) näyttää tuottavan voittoa, yritys ottaa emoyhtiöltä jättilainan markkinakorkoa huomattavasti suuremmalla korolla ja hups – tulos on negatiivinen. Voitot on siirretty lainanlyhennyksen ja koron maksun muodossa ulkomaille ja Suomen verottaja jää nuolemaan näppejään. Kuten myös suomalainen veronmaksaja joka toivoo saavansa vastinetta maksamilleen veroille.

Tälle toiminnalle täytyy tulla loppu.

Ei ole oikein, että esimerkiksi veroina kerätyt varat siirretään kansainvälisten sijoittajien kukkaroon.

Samaan aikaan yritetään työntekijöiden tuloveroa korottaa verokertymän kasvattamiseksi. Mielestäni veropohjan laajentaminen monikansallisiin yrityksiin estämällä nykyinen verosuunnittelu olisi yhteiskunnalle tuottoisampaa – ja myös reilumpaa.

Ihmiset ja Suomi ensin, ennen sijoittajia.